Gabriele Poso – Tamburo infinito (Australia-Asia Tour 2023)